• bulspace_1.JPG
 • bulspace_2.JPG
 • bulspace_3.JPG
 • bulspace_4.JPG
 • bulspace_5.JPG
 • BULSPACE_6.JPG
 • bulspace_7.jpg
 • bulspace_8.JPG
 • bulspace_9.JPG
 • bulspace_10.JPG
 • bulspace_11.JPG
 • bulspace_12.JPG
 • bulspace_13.JPG
 • bulspace_14.JPG
 • bulspace_15.JPG
 • bulspace_16.JPG
 • bulspace_17.JPG
 • bulspace_18.JPG
 • bulspace_19.JPG
 • bulspace_20.JPG
 • bulspace_o_4.jpg
 • bulspace_o_3.jpg
 • bulspace_o_7.jpg
 • bulspace_o_2.jpg
 • bulspace_o_6.jpg
 • bulspace_o_1.jpg
 • bulspace_o_5.jpg

 

 

 

БулСпейс ЕООД е създадена през 2007 година с предмет на дейност проектиране, доставка, строителство и поддръжка на фотоволтаични системи и оранжерийно осветление до ключ. 

 

Вече изградихме 19 обекта с обща мощност 8,7 MWp в България, които ще произвеждат електроенергия от слънчевата светлина без да замърсяват околната среда през идните 30 години.