Нормативни документи, свързани със строителството и пръсъединяването на фотоволтаични електроцентрали в България

 

Цени* за изкупуване на електроенергия от фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) в България към 01.07.2016 г.:

До 5 kWp - Покривна - 255,39 лв/MWh (130,58 EUR/MWh)
От 5 kWp до 30 kWp - Покривна - 213,92 лв/MWh (109,38 EUR/MWh)

*Цените са без ДДС. Към момента от посочените цени се удържат такси за досъп и балансиране.

 

Действащи крайни цени* на електроенергията за небитови клиенти към 01.07.2016 г.:

Електромер с три скали:

- върхова - 0,23814 лв/kWh;

- дневна - 0,17251 лв/kWh;

- нощна - 0,10983 лв/kWh;

Електромер с две скали:

дневна - 0,19364 лв/kWh;

- нощна - 0,11577 лв/kWh;

Електромер с една скала:  0,19493 лв/kWh;

 *Цените са без ДДС и включват цена на електроенергията, мрежови услуги, балансиране и акциз.

 

Действащи крайни цени* на електроенергията за битови клиенти към 01.07.2016 г.:

Електромер с две скали:

дневна - 0,18209 лв/kWh;

- нощна - 0,10117 лв/kWh;

Електромер с една скала:  0,18290 лв/kWh;

 *Цените са без ДДС и включват цена на електроенергията, мрежови услуги и балансиране.

 

-     Наредба № 6 от 09.06.2004 г.;

-     Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г.;

-     Наредба № РД-16-558 от 08.05.2012 г.;

-       Решение на ДКЕВР № Ц-14 от 01.07.2014 г.;

-     Наредба № 1 / 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;