Ние предлагаме цялостни решения както за големи фотоволтаични електроцентрали, така и за малки слънчеви системи:

 

- идентифициране и избор на подходящи земи;

- оценяване пригодността на терени;

- изготвяне на слънчево енергийни одити;

- помощ при узаконяване;

- консултация при избор на оборудване;

- проектиране;

- доставка на оборудване;

- изграждане и монтаж;

- поддръжка и сервиз;

- подкрепа при финансиране и субсидиране по програмите на

  Европейския съюз за безвъзмездна помощ;

- оценка и оптимизация на проекти в процес на разработване;

- мониторинг и оптимизация на завършени проекти;

- финансиране на проекти до ключ.