03.12.2012

Булспейс осигурява финансиране за своите клиенти за построяване на техните фотоволтаични електроцентрали до ключ.